В следващите няколко дни народните представители ще разгледат и гласуват девет законопроекта.

Депутатите ще проведат първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, както и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.

Народните представители ще проведат и второ гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията, както и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Депутатите ще гласуват на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, както и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, но освен това и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на агрохранителната верига.

Народните представители ще проведат и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, както и първо гласуване на Законопроект за българския език.
БГНЕС