Болницата в Благоевград замърсява река Бистрица с мазут

Болницата в Благоевград замърсява река Бистрица с мазут
Болницата в Благоевград замърсява река Бистрица с мазут / снимка: Дарик - Благоевград

Отливен канал на паровата централа към МБАЛ - Благоевград замърсява река Бистрица с мазут, установи проверка на РИОСВ – Благоевград. Причина за замърсяването е допуснато изтичане на нефтопродукта при промивка на дюзите в котелното отделение на болницата. При проверката е констатирано, че пречиствателното съоръжение към Паровата централа на лечебното заведение не е почиствано и практически не функционира.

 

Лечебното заведение има сключен договор за периодично почистване на мазутните утайки с фирма, притежаваща разрешително по Закона за управление на отпадъците, но не притежава договор с "ВиК" ЕООД, Благоевград за приемане отпадъчните води.

 

На МБАЛ - Благоевград са дадени предписания да не допуска аварийни течове на гориво и попадане на нефтопродукти в градската канализация, както и да сключи договор за заустване на водите с "ВиК" ЕООД, Благоевград. Лечебното заведение трябва да почисти замърсяванията с мазут в котелното помещение с подходящи абсорбенти и те да останат на територията на паровата централа.

 

В случай на неизпълнение на предписанията, Законът за опазване на околната среда предвижда налагане на имуществена санкция от 2 000 до 10 000 лв.

 

Новини от Благоевград