/ Снимка: Главна прокуратура
След разследване на прокуратурата за данъчно престъпление в държавния бюджет са влезли 70 000 лева, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.
 
В края на 2017 г. Софийска градска прокуратура е предала на съд бизнесдама за това, че в периода август 2013 г. до 16 септември с.г. в София като управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, чрез съставяне на документи с невярно съдържание и ползването им пред органите по приходите, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 69 483,40 лв.
 
Дружеството, управлявано от Недялка Д., е развивало търговия със замразено месо, риба и зеленчуци, които закупувало от фирми от Европейския съюз - от Холандия, Полша, Испания, Дания, Германия, Унгария, Румъния.
 
Като получател по вътрешнообщностните доставки, дружеството е имало задължение съгласно закона да начисли и да внесе ДДС. За всяко вътреобщностно придобиване следвало да се издаде протокол, в който да се посочи дължимия ДДС. Тези протоколи следвало да се включат в дневника за продажби на дружеството за съответния данъчен период. Не изпълнявайки тези свои задължения жената избегнала установяването и плащането на дължимия данък.
 
В хода на съдебното следствие бизнесдамата е внесла по сметка на държавния бюджет пълната сума на установите данъчни задължения и дължимите лихви. Това е дало основание на съда да приложи спрямо нея по-лекия състав на престъплението, според който при пълното погасяване на данъчно задължение до приключване на съдебното следствие пред първа инстанция, размерът на предвиденото наказание се редуцира и съществува правна възможност да бъде заменено с административно наказание.
 
Градският съд е наложил административно наказание в размер на 2000 лева глоба.