/ ThinkStock/Getty Images
Министерският съвет даде съгласие за откриване на ново почетно консулство на Беларус в България. То ще бъде със седалище в Пловдив и консулски окръг, обхващащ територията на областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Красимир Шалев. 

Предприемач от строителния и транспортния сектор ще бъде новият почетен консул на Беларус у нас.

Опозицията в Беларус сигнализира за масови измами на парламентарните избори

Беларус има посолство в София, а от 2002 г. и почетно консулство със седалище Бургас, обхващащо консулски окръг Бургас, Варна и Добрич. Откриването на новото почетно консулство на Беларус в Пловдив ще допринесе за задълбочаване на традиционно добрите отношения със страната и за активизиране на търговско-икономическите, хуманитарните, културните и академични връзки между България и Беларус.
Министерски съвет, пресслужба