/ dariknews.archive
„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД подписа партньорско споразумение с професионални гимназии по железопътен транспорт с цел развитие на проекта „Заедно напред”. На официалната среща в сградата на БДЖ присъстваха изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД инж. Никола Василев, управителят на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД инж. Христо Иванов, директор „Човешки ресурси” Десислава Стоянова, директор на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” гр. София инж. Николая Найденова и преподавател по специални предмети на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров” гр. Горна Оряховица инж. Гичка Пандъкова.

Пътниците на БДЖ ги очакват нововъведения - ето какви са те

По време на срещата инж. Никола Василев отбеляза, че представителите на двете гимназии могат да открият стабилна и сигурна подкрепа в лицето на националния железопътен превозвач. Страните се обединиха около общото мнение, че сътрудничеството ще допринесе за по-ефективно използване на необходимите ресурси в областта на подготовката и обучението на кадри.

Подписването на това партньорско споразумение между страните регламентира спомагане за реализацията на обучението на учениците от професионалните училища. Целта е да се повиши ефективността на образователния процес, както и да се задълбочи сътрудничеството между бизнес средата и образованието за постигане на по-високо ниво на подготовка на бъдещи специалисти.

Смяната на времето ще засегне разписанията на 29 влака

Във връзка с предлаган държавен план-прием след завършен VII клас в дуална форма на обучение учениците имат възможност да запишат професия „Техник по железопътна техника”, специалност „Локомотиви и вагони”, професия „Електротехник”, както и специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”.

От БДЖ припомнят, че първото партньорско споразумение за дуално обучение по проект „Заедно напред” се сключи между „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство гр. Мездра през 2018 г. В резултат на това за учебната 2018/2019 г. се откри паралелка с дуална форма на обучение с предпочетена професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”.
БГНЕС