/ Thinkstock/Getty Images
Гражданска въздухоплавателна администрация започва цялостна проверка на дейността на компания "България ер". Причина за инспекцията са множеството случаи на закъснели полети през последните дни.

Държавата проверява „България ер” заради десетки закъснения на полети

Само до момента в ГВА са постъпили повече от 100 жалби от пътници. Инспекторите ще проверяват дали навременно и точно е предоставяна информация за закъсненията, както и дали са спазени всички нормативни изисквания и регламенти, свързани с правата на пътниците.

Проверката трябва да приключи в края на следващата седмица и при открити нарушения ще бъдат наложени санкции на авиокомпанията.