Печалбата на банките у нас намаляла през първото полугодие спрямо същия период на 2009-а
Печалбата на банките у нас намаляла през първото полугодие спрямо същия период на 2009-а / снимка: Sofia Photo Agency
Печалбата на банките у нас намаляла през първото полугодие спрямо същия период на 2009-а
31635
Печалбата на банките у нас намаляла през първото полугодие спрямо същия период на 2009-а
  • Печалбата на банките у нас намаляла през първото полугодие спрямо същия период на 2009-а

Печалбата на банките у нас е намаляла с близо 30 % през първите шест месеца на годината в сравнение с този период на 2009 г, сочат данните на БНБ. Делът на кредитите, които не са обслужвани повече от три месеца, достига 9,45 процента в края на юни при 7,81 на сто през март. От БНБ са категорични, че системните рискове пред банковата система са управлявани адекватно и тя е напълно стабилна.

Общо в края на юни привлечените средства са над 60 млрд. лева. Местните източници на финансиране на банковите операции са стабилни и осигуряват повече от ¾ от привлечените средства в банките. Делът на депозитите от граждани и домакинства продължава да нараства и достига 43,3 процента. За последното тримесечие до юни ресурсът от населението се увеличава с 2,2 на сто.

По отношение на кредитирането се наблюдава активизиране в два сегмента - заемите за предприятия и ипотечните кредити, но и при двата вида ръстът е по-малко от процент. От БНБ отчитат, че се наблюдават известни колебания при вземанията от кредитни и некредитни институции, както и при потребителските заеми.

За първите шест месеца на годината банките отчитат печалба от 352 млн. лева, която е с 29,3 на сто по-ниска от същия период на миналата година. Общата капиталова адекватност на банките спада с 0,21 на сто спрямо март и в момента възлиза на 18,03 на сто. Съотношението на ликвидните активи към пасивите е 22,14 на сто.