/ NOVA
От MTG заявиха, че са изненадани от решението на комисията
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на „Нова броудкастинг груп“ от компанията на чешкия магнат Петер Келнер.

Аргументите на комисията са, че придобиваната група има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата и утвърден имидж.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://www.cpc.bg/.

Позицията на MTG:

“MTG е изненадана от решението и ще го разгледа допълнително, преди да реши какви следващи стъпки да бъдат предприети.“