Горанов подписа договора за заем на Фонда за гарантиране на влоговете
Горанов подписа договора за заем на Фонда за гарантиране на влоговете / снимка: БГНЕС

Министърът на финансите Владислав Горанов подписа договора за предоставяне на заем от централния бюджет в размер до 2 млрд. лв. на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) за финансирането на недостига на средствата на Фонда за изплащането на гарантираните влогове на вложителите в КТБ, съобщават от финансовото министерство.

Според договора срокът на заема е до 5,5 години, има възможност за усвояване на заема на части, лихвеният процент е фиксиран в размер на 2,95%, лихвените плащания са веднъж годишно, предвидено е еднократно погасяване в срок до 15 април 2020 г., като е включена възможност за предсрочно погасяване - изцяло или частично.

Не се очаква допълнително начисляване на еднократни и/или периодични такси и комисионни във връзка с усвояването и обслужването на заема, както и на такива за предсрочното му погасяване.

Планира се бъдещите вземания на Фонда за гарантиране на влоговете към банките за годишни премийни вноски и вземания, за които Фонда се е суброгирал, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, да бъдат използвани като обезпечение по предоставения заем, за което ще се сключи и съответен договор за залог.

Припомняме, че предоставеният заем има за цел да допринесе не само за осигуряване на ликвидност на Фонда за гарантиране на влоговете, но и за безпроблемното протичане на процеса по изплащане на гарантираните влогове на вложителите в банката с отнет лиценз.

С решение от 2 декември 2014 г. Министерският съвет одобри предоставянето на заема и упълномощи министър Горанов да подпише договора от името на Република България.