Една трета от ромите в Централна и Източна Европа имат работа

Една трета от ромите в Централна и Източна Европа имат работа
Една трета от ромите в Централна и Източна Европа имат работа / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Едва една трета от ромите в Централна и Източна Европа имат работа и осигурено препитание, сочи доклад на Световната банка, представен в Брюксел, предаде БТА.

Според данните, около 35 процента от ромското население в България, Чехия, Сърбия и Унгария работи, като единствено в Словакия се отчитат по-добри резултати - 55 на сто от това малцинство на възраст 15-64 години има заетост. При жените от ромски произход в посочените страни се отчита още по-висока безработица - близо 75 на сто (България, Чехия и Унгария). Най-лоши резултати в тази област отчита Сърбия - едва девет процента от ромските жени имат постоянна работа. В обхванатите от изследването държави е установено, че рискът от безработица сред ромите е два пъти по-голям, отколкото

при останалото местно население. За България се отчита, че 81 на сто от ромите са заплашени от липсата на заетост, а най-високият резултат в тази посока е в Румъния - 87 процента.

Общо шест процента от българите и 42 процента от българските роми са заявили, че са си легнали поне веднъж гладни през последния месец. Отново в Румъния се отбелязват най-лошите резултати по този въпрос - 61 процента от анкетираните роми не са вечеряли поне веднъж в последните 30 дни. Това е 10 пъти повече от подобните отговори, получени от останалите участници в допитването от неромски произход.

Според представените резултати, в България ромите са два пъти по-изложени на бедност (80 процента) в сравнение с останалото население. Сходни са данните в Унгария, Чехия и Словакия. Ромите в България, Румъния и Унгария изглеждат най-бедни, тъй като едва от шест до осем процента от тях заявяват, че са в състояние да посрещнат непредвидени разходи. В останалите държави с традиционно ромско население разликата по този въпрос е от три до 10 пъти, в сравнение с останалите етнически групи.

Световната банка предлага разгръщане на схемите за микрокредитиране на ромското малцинство, тъй като съществена част от работещите представители на това малцинство се определят като "самонаети", т.е. развиват икономическа дейност, независимо от работодател.

Еврокомисарят заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор коментира, че проект, осъществен в Унгария, дава пример за добър опит в усилията за преодоляването на безработицата сред ромите. Проектът предвижда отпускане на социални микрокредити за представители на малцинството, които желаят да развиват самостоятелна икономическа дейност. Комисарят отбеляза, че подходът за икономическото приобщаване на ромите следва да засяга също въпросите на образованието, здравеопазването и жилищното настаняване.