/ БНБ
ЕЦБ и БНБ създават нова суап линия, съобщиха от централната банка. Суап линията ще остане в сила до 31 декември 2020 г. или толкова дълго, колкото е необходимо.

Размерът на суап линията е определен на 2 милиарда евро.

Европейската централна банка и Българската народна банка се договориха да сключат предпазно валутно споразумение (суап линия), за да осигурят евро ликвидност.

Съгласно новата суап линия Българската народна банка ще може да вземе до 2 милиарда евро в замяна на български левове. Максималният падеж за всяка изтеглена сума ще бъде три месеца.

Суап линията ще остане в сила до 31 декември 2020 г., освен ако не бъде удължена.

България се подготвя за участие във валутния механизъм (ERM II), което е предпоставка за дадена държава-членка да се присъедини към еврозоната.