Четири милиона спечелила фирмата, доставила заразения боб за бедни
Четири милиона спечелила фирмата, доставила заразения боб за бедни / www.sxc.hu
4 милиона спечелила фирмата, доставила заразения боб за бедни
58775
4 милиона спечелила фирмата, доставила заразения боб за бедни
  • 4 милиона спечелила фирмата, доставила заразения боб за бедни

4 милиона лева е спечелила фирмата, която достави заразен с паразити боб на социално слаби. Това изчисли депутатът Мая Манолова пред земеделския министър Мирослав Найденов, който присъства на парламентарния контрол. Манолова уточни, че печалбата на фирма „Фантастика" се формира от всичките девет обществени поръчки по програма „Благотворителност", които тя изпълнява.

В договора на фирмата е записано, че тя дължи 2% неустойка при доставяне на негодна стока или 120 000 лева. Има и клауза за автоматично прекратяване на договора при доставка на развалени храни.

Министър Мирослав Найденов, позовавайки се на становището на Държавен фонд „Земеделие", й отговори: „При доставката на помощите по програмата е бил проведена среща на инспектори от Агенцията по храните, представители на ДФ „Земеделие" и БЧК, на която са уточнени мерките, които ще бъдат предприети с цел недопускане предоставяне на некачествени и не безопасни храни на социално слабите граждани. На срещате е уточнено, че при всяка доставка на храни в областните складове на БЧК ще присъстват инспектори от отделите Контрол на храните при съответната областна дирекция по безопасност на храните, на територията на която се намира складът и ще бъде извършвана инспекция преди началото на раздаването на всички партиди".

„Използваният от фонд Земеделие" критерий за оценка на обектите при провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители за доставка на хранителни продукти при всички случаи, е бил най-ниската цена, тоест най-голямото предлагано количество хранителни продукти срещу дължимото от възложителя възнаграждение. Към настоящия момент са сключени всички договори за доставка на хранителни продукти – общо 15, като те обхващат целия бюджет, отпуснат по програмата за 2012 г., а именно 21 439 346 евро, поради което няма загуба и на европейски средства. Общата стойност на договорените количества храни е с близо 6 млн. лева по-ниска спрямо пазарните цени на едро", обясни още земеделският министър.