Българите в чужбина могат да възстановят здравните си вноски, платени у нас
Българите в чужбина могат да възстановят здравните си вноски, платени у нас / netinfo

Българите, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни в периода от 1 юли 1999 г. до 31 декември 2007 г. и не са ползвали медицинска помощ, заплатена от Националната здравноосигурителна каса, могат да се освободят от задължението да внасят здравни вноски, както и да си възстановят сумите, ако са плащали през този период. Това съобщиха от Националната агенция за приходите.

За да направят това, те трябва да подадат декларация за освобождаване от здравни вноски и искане за възстановяване на сумите в териториалната дирекция (ТД) на НАП по постоянния си адрес в България. Декларацията или искането може да се прати в

НАП и по интернет, подписана с електронен подпис на специално създадени за това имейл адреси. Документите се приемат в НАП и по пощата с обратна разписка. Декларацията и искането могат да се подадат и от упълномощено лице, без да е необходимо нотариално заверено пълномощно.

Към документите е препоръчително да се представят и копие от задграничния паспорт, в който са отразени датите на влизане и излизане от страната или удостоверение от съответната областна дирекция на полицията, посочват от НАП.

Решилите да ползват здравни услуги, заплатени от НЗОК в България, трябва да възстановят здравноосигурителните си права, като внасят в продължение на 6 месеца здравноосигурителни вноски или заплатят еднократно сума в размер на 12 вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.