Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / ThinkStock/Getty Images
С решение на координационния комитет към Механизма за свързване на Европа се отпускат 27,184 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за проекта "Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система - Фаза 2" на "Булгартрансгаз" ЕАД, съобщиха от дружеството.
 
Дейностите са за рехабилитацията на два участъка от северния полупръстен на газопреносната система с обща дължина около 81 км. Това са участъците "ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово" с дължина 58 км. и "ОС Вълчи дол - КВ Преселка" с дължина около 23 км., посочиха от "Булгартрансгаз".

„Булгартрансгаз” ще строи газопровод от Варна до Оряхово
 
Средствата са за доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на двата участъка, както и за свързаните с това дейности по строителен надзор. С рехабилитацията на участъците ще се гарантира по-сигурен и надежден пренос на природен газ. Предвижда се дейностите по рехабилитация на участъците да се изпълняват в периода януари 2019 - юни 2022 година, допълниха от дружеството.
 
Основната цел на проекта от общ интерес "Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система - Фаза 2" е адаптиране на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД към плановете за развитие на инфраструктурата в региона. По този начин ще се осигури техническа възможност за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на страната, постъпващи през съществуващите и нови входни и изходни точки като интерконекторите Гърция-България, България-Сърбия, концепцията за изграждане на Газов хъб "Балкан", както и плановете за разширение на ПГХ "Чирен", пише в съобщението.
БТА