Агенцията по вписванията ще бъде развивана и надграждана, увери Иванов
Агенцията по вписванията ще бъде развивана и надграждана, увери Иванов / снимка: БГНЕС

Правосъдният министър Христо Иванов заяви, че кабинетът няма никакво намерение дазакрива или преобразува Агенцията по вписванията. Правителствените планове са в посока тя да бъде развивана и надграждана.

Това заяви Иванов след заседанието на Министерския съвет, на което бе прието постановление за промени в устройствения правилник на агенцията.

Проектът за промените в правилника, заедно с доклада на министъра на правосъдието Христо Иванов, бяха публикувани на сайта на Министерството на правосъдието за обществено обсъждане още на 27 февруари т.г.

Промените са базирани на задълбочен функционален анализ, който е извършен през 2014 г., като е бил иницииран от предишното ръководство на Министерството на правосъдието. С промените се цели решаването на идентифицирани проблеми в дейността и организационното структуриране на АВ, като например липса на ясно разграничаване на функциите, свързани с методическите указания и с координацията; липса на звено, което да извършва анализи по същество на дейностите по регистърните производства; непълноти при формулирането на функциите на част от звената, недостатъчно ефективно разпределение на функциите между различните управленски нива и др.

Очаква се промените да доведат до уеднаквяване на практиките по прилагане на законодателството за поддържането на регистрите, подобряване на координацията и субординацията в Агенцията, ясно разпределение на функциите и отговорностите, подобряване на работните процеси и в крайна сметка - подобряване на услугите, които предоставя агенцията.

Минилата седмица бе отстранен шефът на Агенцията по вписванията Венцислав Спиридонов, след като Инспекторатът на Министерския съвет откри нарушения в работата на ведомството. Овакантения ръководен пост зае заместничката на Спиридонов Елена Маркова.