350 000 лв. загубила Топлофикация – Бургас от газовата криза

350 000 лв. загубила Топлофикация – Бургас от газовата криза
350 000 лв. загубила Топлофикация – Бургас от газовата криза / снимкa: Sofia Photo Agency

Около 350 000 лв. са загубите на Топлофикация – Бургас вследствие на газовата криза. Близо 37 000 лева са разходите на дружеството по отстраняване на аварията на централния топлопоровод преди няколко дни. Това показа анализът на последствията от повредата, причинена от ограничените доставки на природен газ.

Отчетени са големи загуби от недопроизведена енергия, които за електроенергия са 532 МWh на стойност 122 934 лв. и за топлоенергия – 1460 MWh или 106 580 лв. В това число за потребители – 1068 МWh – 77 964 лв., а за бюджетни и стопански – 392 МWh – 28 616 лв. Пропуснатите ползи се изчисляват на 69 000 лева.

След окончателното отстраняване на всички дефекти по системата, на 10 януари 2009 г., Топлофикация – Бургас поддържа трайно температура на топлоносителите в топлопреносната мрежа между 80 и 84 градуса по Целзий.