/ АПИ
"Автомагистрали" ЕАД разполага с 236 машини и автомобили, които обезпечават работата на държавното дружество. От тях 25 са товарни - над 3,5 тона, 17 - до 3,5 тона, 20 машини - строителна техника, 107 - специализирани автомобили, 9 - пътнически, и 58 - лекотоварни.
 
Това е посочила министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на писмен депутатски въпрос за строителната техника, с която разполага "Автомагистрали" ЕАД, и за числения състав на работниците и служителите по длъжности, съобщиха от пресцентъра на министерството.
 
От отговора става известно, че към края на 2018 г. машините на дружеството са били 226, а през януари са били увеличени с нови 10 - 8 лекотоварни автомобила, един товарен до 3,5 тона и един - строителна техника.
 
Към края на януари т.г. в дружеството работят 292 души. От тях 56 души са техници и приложни специалисти - технически ръководители, техник-механици, оператори елподстанция; 146 са квалифицираните работници; 25 души са специалисти - инженери, експерти, одитори, счетоводители, юристи, специалисти по технически контрол.
 
В професии, неизискващи специална квалификация, като работници, пазачи и чистачи са ангажирани 34 души, 14 души е помощният административен персонал. Останалите 17 души са на ръководни позиции.