/ БГНЕС, архив
Проверяващите екипи на ИА „Автомобилна администрация“ ще бъдат оборудвани с таблети, мобилни ПОС терминали и принтери. Това заяви изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски по време на представянето на проект за нови електронни услуги, автоматизиране на обмяната на данни с МВР и подобряването на системата за контрол, съобщиха от транспортното министерство.

„Всичките 80 екипа на агенцията ще осъществяват контрол чрез нова специализирана система. Тя позволява в реално време да се проверява наличната информация за превозните средства, водачите и превозвачите. При констатиране на нередности издаденият акт веднага се вписва в системата и се принтира, като чуждите граждани ще имат възможност чрез ПОС терминал да заплатят на място глобата“, заяви Бойко Рановски. Той поясни, че системата на случаен принцип автоматично ще разпределя задачите на проверяващите екипи, съгласно техните компетенции, като ръководителите ще имат възможност да следят работата им по-ефективно. По думите му това ще намали времето за извършване на проверките, ще подобри контролната дейност и ще ограничи корупционните фактори.

МВР стартира акция „Зима“ (ВИДЕО)


Заместник изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Дамян Войновски представи новите 7 електронни административни услуги, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта. „След по-малко от една година гражданите и фирмите ще имат възможност да подават електронно, чрез съвременно приложение, заявления за изпити за водачи на МПС и на таксиметрови автомобили; за превоз на опасни товари; за преиздаване, подмяна или издаване на дубликат на карта за дигитални тахографи, както и за карта за квалификация на водача. Новите електронни услуги ще намалят значително времето за обработка и получаване на заявените документи“, обяви Дамян Войновски. Той допълни, че проектът предвижда да бъдат свързани общо 12 регистъра и база данни. „Автоматично по електронен път ще бъдат обменяни различни данни с МВР, които до момента се предоставяха на хартиен носител, като например протоколите от изпитите на водачите. Това ще доведе до спиране на злоупотребите при техническите прегледи и повишаване на контрола при изпитите на кандидатите за водачи“, посочи Дамян Войновски.

Неуменията на шофьорите, скоростта и агресията са сред най-рисковите поведения на пътя

Проектът „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодични прегледи за техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“ се съфинансира от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Добро управление“. Стойността на проекта е 990 553 лева, като срокът за изпълнение е до 31 октомври 2020 г.
БГНЕС