Изтеглят Гранична полиция от проверките на пътници и товари на летището
Изтеглят Гранична полиция от проверките на пътници и товари на летището / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Изтеглят Гранична полиция от проверките на пътници и товари на летището
33320
Изтеглят Гранична полиция от проверките на пътници и товари на летището
  • Изтеглят Гранична полиция от проверките на пътници и товари на летището

Случайно попаднах на брой 63 на Държавен вестник от 13 август 2010 г., брой, публикуван в разгара на отпускарския период. В него се оказа публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, гласуван и минал незабелязано за медиите през Народното събрание. В него открих доста интересен текст. В съществуващия член 16 се създават две нови алинеи - 5 и 6. В тях дословно пише следното:

"Летищният оператор извършва:
1. Проверка за сигурност на пътниците, започващи пътуване от летището, трансферните и транзитните пътници, техните ръчни и регистрирани багажи.
2. Проверка за сигурност на персонал, екипажи и моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност с ограничен достъп и критичните части.
3. Проверка за сигурност на товари и поща.
4. Проверка за сигурност на поща и материали на авиационните оператори.
5. Проверка за сигурност на доставки на стоки, предназначени за полета и летището.
6. Видеонаблюдение на зоните за сигурност с ограничен достъп, критичните части и други зони.
7. Контрол на достъпа и издава временни пропуски на лица и моторни превозни средства.
8. Охрана на въздухоплавателните средства и перона на летището.

Доставчикът на аеронавигационно обслужване разработва, прилага и актуализира програма за сигурност за недопускане на актове на незаконна намеса в дейностите и средствата на аеронавигационно обслужване. Програмата се изготвя в съответствие с изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, на летищните програми за постигане на авиационна сигурност и се утвърждава от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Това, което веднага прави впечатление, е, че всички тези дейности по охраната на въздушната ни държавна граница, които до момента извършва Гранична полиция, се дават на служба "Сигурност" на летищния оператор - "Летище София" ЕАД. Същото важи и за останалите три летища, които обслужват почти изцяло чартърните полети, особено през лятото - Варна и Бургас, както и летище Пловдив, и на Стара Загора като резервно летище на Варна.

Второто, което веднага се набива на очи, е че този нововъведен текст в закона, като че ли противоречи на следващия, с който в чл. 16 ал. 2 се въвежда задължително изискване достъпът на физически лица, изпълняващи служебните си задължения, до зоните на сигурност на гражданските летища, да се осъществява след задължителна цялостна проверка на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) по критерии, посочени в същата тази Национална програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, а в граничната зона и след съгласуване с Гранична полиция.

Единствено новият текст от Закона за гражданското въздухоплаване, който на практика почти напълно изтегля Гранична полиция от охраната на държавната въздушна граница и проверката на сигурността на пътници, товари и багажи, и с който това се дава на служба „Сигурност" на летището, влиза отложено в сила от 1 януари 2011 г. В момента всичко това, описано във въпросния нов текст, се извършва от граничните полицаи: те охраняват периметъра на летището, обществените зони на летището и извършват проверка на пътниците и техния ръчен багаж. Проверката се извърша с така наречените "скенери" или "рамки" - проходни металдетектори. В момента все още са само слухове и опасения, че след като от 1 януари 2011 г. летищният оператор поеме тази проверка, ще я преотстъпи на частна фирма, така, както е преотстъпено част от наземното обслужване на самолетите на частната фирма „Суиспорт" например и тя извършва чекирането на пътниците и багажа, зареждането на самолетите, чистенето - изобщо обслужването на пътници и самолети. Това обаче може да стане съвсем реален факт, още повече че и на летищата Варна и Бургас това извършва частна фирма - "Фрапорт". Така Гранична полиция след Нова година ще извършва само паспортната проверка на пътниците. По думите на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов обаче най-вероятно през април догодина България ще влезе в Шенгенското пространство, а с това работещите по паспортно-визовия контрол гранични полицаи ще проверяват само пътуващите извън ЕС и поне половината от тях ще станат излишни на летището.

Подозренията, че функциите по охрана и проверка на сигурността на въздушната ни граница вероятно ще преминат в частни ръце, се подхранват и от факта, че измененията в закона вече са публикувани, но служба "Сигурност" на Летище София ЕАД, която държи и служебните входове на аеропорта, дори не е започнало да назначава хора и да ги изпраща на курсове за обучение. За да работят граничните полицаи на пунктовете за проверка по летището, задължително преди това преминават специален квалификационен курс на обучение на ИКАО - Международната организация за гражданско въздухоплаване, която определя стандартите в областта на гражданското въздухоплаване. Курсовете се провеждат в авиационния институт, който се намира в бившето поделение на ВВС във Враждебна, в Северния район на летището. До момента МВР, в чиято структура е Главна дирекция "Гранична полиция", плаща по около 100 евро на човек за тези курсове. Капацитетът на този курс е максимум 12 души на седмица, а на Летище София са необходими минимум 150 обучени служители в служба "Сигурност", за да покрият всички входове с металдетекторни рамки на три смени и да започнат работа от 1 януари 2011 г.

Отделно всяка фирма, която извършва превоз на пътници, плаща по 10 евро на пътник на летището, а тази такса се дели с МВР. За миналата година през софийския аеропорт са преминали около 3 600 000 пътници. Освен всичко друго така бюджетът на МВР ще намалее и с близо 20 милиона лева от липсата на тези такси. В същото време евентуалните бъдещи частници ще спечелят 36 милиона лева на година, подарени им от въпросните поправки в закона. А сигурността на въздушната ни граница най-вероятно занапред ще се пази от частна фирма, а не от Гранична полиция. Която, между впрочем, ще продължи да пази сухопътните граници на България, които са оборудвани с качествена техника за проверка на пътници и товари. Така възниква и въпросът защо границите изкуствено се разделят на две категории и Гранична полиция се изтегля от едната.

Служители на столичната аерогара споделиха, че сред граничните полицаи на Летище София, преминали обучение в курсовете на ИКАО, вече са минали емисари, които са сондирали мнение кои от тях искат да работят в определена частна фирма, като са обещавали заплати от 1600 лева, купони за храна, дрехи и други екстри. За сравнение сега заплатите на граничните полицаи се движат между 580 и 650 лева с всички допълнителни бонуси. На тези, които не са съгласни, обещават, че ще ги преместят на паспортно-визовия контрол. Но както вече отбелязахме, само 3 месеца след това, с влизането на България в Шенген, поне половината ще останат без работа на летището. А летището - почти без гранични полицаи. Тук не е зле да направим сравнение и със заплатите на граничните полицаи и в други страни: румънските, например, взимат 960 евро на месец, гръцките - 1600 евро, а немските - 4200 евро. И също така за сравнение дори чистачките, които са най-ниско платените служители на столичното летище, взимат общо близо 1200 лева заплата, в това число 350 лева във вид на купони за храна.

Според Закона за МВР една от основните задачи на вътрешното министерство е охрана и контрол на държавната граница, това се извършва от Главна дирекция "Гранична полиция" и тя охранява държавната граница, контролира преминаващите през нея лица и транспортни средства, като извършва това в граничните зони, в зоните на ГКПП, международни летища и пристанища, море, реки и други изброени в закона зони. Според Правилника за приложението на Закона за МВР българските и чуждестранни въздухоплавателни средства излитат и кацат от граждански летища, където е осигурено извършването на гранични проверки, преминаващите лица подлежат на проверки по Кодекса на Шенгенските граници, а транспортните средства, стоките и друго движимо имущество подлежи на гранични проверки по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи.

Гранична полиция е последната държавна институция, осъществяваща контрол върху пътниците и багажите им, и охраната на сигурността на държавната граница. Сега това, както и издаването на временните пропуски за летището, постоянните пропуски за служители и автомобили, няма да се издават от Гранична полиция. Това създава сериозни опасения и че е твърде възможно да зачестят опитите за контрабанда през летището. Още повече, че Гранична полиция се контролира от Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР, а частниците не подлежат на контрол.

Навременна и необходима нарече тази смяна на Гранична полиция с летищния оператор Надя Димитрова, експерт по правосъдие и вътрешни работи към Европейския институт - София, която е част от екипа, изготвил доклада на "Отворено общество" за подготовката на България за членство в Шенген. Докладът беше връчен на вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов преди 3 дни.

Ето как обясни позицията си Надя Димитрова пред Йовка Йовчева:

Доколко и как последните поправки в закона за гражданското въздухоплаване, свързани с правомощия, които придобива летищният оператор по проверките, които досега е правила Гранична полиция по летищата, доколко този контрол би гарантирал сигурността при проверката на пътници и багажи? Как се прави това в Европа?

Сигурността на летищата се осигурява от Летищна сигурност, която е към Министерство на транспорта. Това, че Гранична полиция досега извършваше проверка на багажи и пътници, и занапред ще прави паспортна проверка. Но проверката на регистрираните и на ръчните багажи ще бъде вече задължение на служба „Летищна сигурност". Това се основава и на регламент 300 на ЕС от 2008 г., който казва, че във всяка държава членка на ЕС, в която може да съществуват две или повече структури, които се занимават със сигурността на въздухоплаването, трябва да определи един орган, който да отговаря за координирането и контрола върху прилагането на стандартите за сигурност.

Тоест, това не трябва да ни кара да изпитваме съмнения относно качеството на гарантиране на сигурността и относно критериите, които трябва да изпълняваме по Шенген?

Това е изискване както на Шенген, така и на ЕС и имайки един координатор и една отговорна служба, ще бъде гаранция за още по-добро координиране и осигуряване на сигурността. Така е в почти всички държави членки на ЕС.

Опасенията за това - колко качествено подготвени кадри могат да имат летищните оператори или ще се наложи да ползват капацитета на кадрите, досега работили в Гранична полиция?

Те са обучени. Би трябвало да бъдат обучени в рамките на тези години. Служителите на служба "Летищна сигурност" на летищния оператор трябва да са още по-добре подготвени отколкото дори служителите на Гранична полиция, защото през годините са отговаряли за сигурността на летището, съвместно с Гранична полиция са отговаряли за сигурността на товарите, превозите, стоките.

Има ли колизия в това, че тази поправка влиза в сила от 1 януари, а нашите очаквания са за реално влизане в Шенген през пролетта?

Бих очаквала и по-рано да влезе тази проверка, защото се готвим за влизане в Шенген и тази подготовка не е за месец-два новият законопроект е точен и навременен.