/ iStock/Getty Images
Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За Ямбол:

- ул ."Вит" № 34

- ул. "Антим" №10


За община Тунджа:

- с. Тенево, с. Роза, с. Видинци

Дежурен телефон за аварии: 046/66-23-23.