Увеличава се броят на издадените разрешителни за строеж във Врачанско
Увеличава се броят на издадените разрешителни за строеж във Врачанско / снимка: БГНЕС, архив

През второто тримесечие на 2015 г. общинските администрации на територията на област Враца са издали разрешителни за строеж на 6 жилищни сгради с 15 жилища в тях и с 3 608 кв. м разгъната застроена площ (РПЗ), на 32 други сгради с 27 641 кв.м РПЗ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 20%, жилищата в тях са два пъти повече, а застроената им площ нараства близо четири пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава със 100%, а общата им застроена площ - с близо три пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-повече с 20%, но жилищата в тях намаляват с 11.8%, докато разгънатата им застроена площ се увеличава с 91.3%. Разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 5.9%, но общата им застроена площ се увеличава с над четири пъти.

През второто тримесечие на 2015 г. в областта е започнал строежът на 3 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 462 кв.м обща застроена площ, и на 13 други сгради с 4 811 кв.м РЗП.Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищните сгради и на жилищата в тях няма промяна, а общата им застроена площ се увеличава с 98.3 %.

В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. броят на започнатите други видове сгради нараства с 62.5%, а разгънатата им застроена площ с 341.4%.