Ново строителство
Ново строителство / Дарик нюз, архив
През второто тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Враца са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради  с 12 жилища в тях и с  1 992 кв. м разгъната застроена площ и на 19 други сгради, с 6 794 кв. М. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 100%,  като броят  жилищата в тях остава непроменен, но общата им  застроена площ намалявас 3.7%.

Във Враца вече предлагат разходка с електрически велосипед

Броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. се увеличава с 66.7%, но броят на  жилищата в тях намалява с 63.6%, а  разгънатата им застроена площ - с 54.9%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 29.6%, а общата им застроената площ намалява с 24.9%
 
 
Териториално статистическо бюро Северозапад