Повече за безопасните храни
Повече за безопасните храни / Дарик Враца

10 пана на тема „Безопасни храни -2010" са изложени на площад „Хр. Ботев" във Враца. От тях може да се разбере повече за нормативните изисквания за производство и търговия с храни.