/ Областна администрация Враца
Катя Кръстанова
96244
Катя Кръстанова
  • Катя Кръстанова
Областният управител Малина Николова приветства участниците в провелия се днес семинар на тема „Координационен механизъм за помощ на пострадали от домашно насилие“, организиран от неправителствената организация Фондация „Асоциация Анимус“.

Домакин на форума беше Областна администрация – Враца и на него присъстваха Катя Кръстанова, представител на „Асоциация Анимус“, областният координатор за домашно насилие към Областна дирекция на МВР – Враца Атанас Петков, Иван Иванов, прокурор в Районна прокуратура – Враца, заместник-кметът на община Враца Петя Долапчиева, представители на Регионалното управление на образованието – Враца и директори на всички институции, имащи отношение към превенцията на домашното насилие на територията на област Враца.

Областният управител Малина Николова благодари на Фондация „Асоциация Анимус“ за провеждането на форума в област Враца.

„Една от целите на Фондацията - да посредничи между различни институции и неправителствени организации, да координира техните усилия по проблемите на домашното насилие, да подпомага и подкрепя регионалните и местни власти в разработването на програмите, мерките и ресурсите, които осигуряват базата за превенция и преодоляване на проблема, свързан с нарушаване правата на човека, вследствие на прояви на домашно насилие, гарантира ефективното взаимодействие между „Асоциация Анимус“ и общините в областта.

Координационният механизъм, който представяте е основополагащ инструмент за вземане на решения и разработване на политики на партньорство между институциите по прилагането на мултидисциплинарен подход за всеки конкретен случай на домашно насилие“, заяви Малина Николова.

Инициативата се провежда с подкрепата на еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел, която направи видео обръщение към участниците във форума.

„Координационният механизъм за подкрепа на жертви на домашно насилие е много силен инструмент на национално ниво. Имаме широко поле за действие, стига да имаме споделена рамка сред всички институции за феномена „домашно насилие“, която да се основава на единно разбиране за неговите проявления и разпознаването му“, подчертава в обръщението си еврокомисар Мария Габриел.

Тя заявява, че правилният път е координацията на институциите и неправителствения сектор, превенция, правна защита на пострадалите и промяна в нагласите на обществото. „Ефективната интервенция в случай на домашно насилие изисква координирани действия и прагматичен подход на отговорните институции. Тази кампания е още една смела стъпка напред в борбата с насилието“, завършва посланието си Мария Габриел.

По време на форума, областният координатор за домашно насилие към Областна дирекция на МВР – Враца Атанас Петков заяви, че органите на реда осъществяват ежемесечно контрол на произволен признак на преписките, заведени в съответните структури по Закона за защита от домашно насилие. Той отчете намаляване на броя на заповедите, издадени от съдилищата по въпросите, касаещи защитата от домашно насилие. За 2017 година те са 32, спрямо 42 за предходната година.

В края на форума областният управител заяви, че ще предложи на кмета на община Враца да разкрие социална услуга Кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно насилие, която да осигурява 24-часова защитена среда, с оглед предотвратяване на рецидив на насилието.