Ден на правото да знаем. Питайте!
Ден на правото да знаем. Питайте! / снимка: DarikNews.bg

Международният ден на правото да знам се отбелязва днес в над 30 страни. През 2002 година неправителствени организации, работещи в областта на достъпа до информация от различни континенти, учредяват в София Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията. За утвърждаването и популяризирането на стандартите за свобода на словото, членовете на мрежата решават 28 септември да бъде Международен ден на правото да знам.

 

Ден на правото да знаем. Питайте!
netinfo

 

Ива Антонова - координатор на ПДИ във Враца

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права.

Ако гражданите  искат да повдигнат завесата, а управляващите са готови да работят "на светло" , то публичното управление освен открито ще бъде и по-отговорно. Правото на достъп до информация е условие за участие на хората в процеса на взимане на решения. И в този смисъл в Деня на правото да знам трябва да празнуват всички. Не само хората, неправителствените организации и журналистите, но и държавните служители.

Ако сте гражданин, подайте заявление за достъп до информация, напишете писмо до властите и ги попитайте какво правят те за прозрачното управление? Поискайте да научите например, колко средства са похарчени за командировъчни, билети и нощувки.

Ако сте държавен служител, запитайте се какво правите, за да подпомогнете за отвореното управление? Имате ли някакъв принос  обществото да разбира по-добре действията на вашата институция?

Да въвлече повече хора в кампанията за популяризирането на Международния ден на правото да знам вече девета поредна година "Програма достъп до информация" раздава награди в областта на свободата на информация. Номинациите се определят от държавни служители, журналисти, неправителствени организации и граждани.

Наградите са в шест категории и са както положителни - „Златен ключ", така и отрицателни - „Златен катинар". През тази година коя институция най-стриктно е изпълнявала задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и кой най-ефективно го е използвал, кой е затруднявал процеса на информиране на обществеността и кой е успял да се добере до търсените данни - това ще стане ясно днес, когато златните ключове и катинари  ще бъдат връчени на граждани, медии, неправителствени организации и администрации на официална церемония в София.