/ ThinkStock/Getty Images
Със заповед на министъра на вътрешните работи от 27 декември комисар Стилиян Пешев е временно преназначен на длъжността директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Видин, съобщиха от полицията във Видин.

Комисар Стилиян Петков Пешев е роден на 18 април 1968 г. във Видин. Завършил е висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ във Висш институт - МВР през 1992 г. - специалности „Противопожарна техника и безопасност” и строителен инженер по ВиК.

ОД на МВР-Видин

Професионалната му кариера във вътрешното министерство започва през 1992 г. на длъжност инструктор в Обектна противопожарна служба на „Видахим“ АД към РДВР-Видин.

Последователно е заемал длъжностите инструктор, инспектор, старши инспектор, ВПД началник сектор „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ и началник сектор „Планиране, превантивна дейност и контрол“ към ОУПБЗН-Видин. На 31 октомври 2014 г. е назначен на длъжност началник сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН-Видин.

По време на службата си многократно е награждаван. Комисар Стилиян Пешев е преминал различни курсове за актуализация и повишаване на професионалната квалификация във факултет „ПБЗН“-АМВР. Завършил е курс за обучители по направление „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ през 2014 г.

Приемен ден: понеделник 15:00 - 17:00 часа, служебен тел.: 094/694-220, 094/600-064, е-mail: fire-rd-vidin@mvr.bg