/ iStock/Getty Images
1 564 101 лв. са изплатените месечни социални помощи в област Видин през 2019 г. Това каза Венцислав Боянов, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Видин. Боянов посочи, че общо за област Видин броят на лицата и семействата, подпомогнати с месечни социални помощи по ППЗСП през 2019 г., е 2101 броя.

„За сравнение можем да посочим, че през 2018 г. са получили месечна помощ 2240 случая за сумата 1 650 374 лв. Отчита се намаление в броя на подпомаганите лица и семейства и отпуснатите помощи за 2019 г., дължащо се на обстоятелството, че част от безработните лица са започнали работа по Програми за заетост и към общините има ангажираност на лица като „лични асистенти“ и „домашни помощници“ през 2019 г.“, обясни Венцислав Боянов.

Той допълни, че подпомогнатите с еднократна помощ през миналата година са повече в сравнение с 2018 г. - от 258 случая за 2019 г., спрямо 241 случая за 2018 г., за сума съответно - 43 522 лв. спрямо 2018 г. - 36 957 лв. „Това се дължи се на увеличаване на броя нуждаещи се лица и семейства и инцидентно възникнали потребности от здравен, образователен и комунално-битов характер през изминалата година. Еднократни помощи по реда на чл.16а от ППЗСП за 2019г. няма подпомогнати на това нормативно основание от Дирекциите.

За сравнение през 2018 г. има подпомогнати 2 случая за сумата от 29 лв. по реда на чл.16а от ППЗСП“, допълни Боянов. Запазва се броят на подпомогнатите с целева помощ за наем на общинско жилище, и за двата съпоставими периода са подпомогнати по 9 случая, като разлика има само в сумата за 2019 г. са изплатени 2436 лв., а за 2018 г. - 2778 лв.