Здравната каса засилва проверките, лекарите намаляват
Здравната каса засилва проверките, лекарите намаляват / Директорът на Районната здравна каса - В. Търново Иван Иванов

141 000 лева глоби са наложени за нарушения, установени след проверки на Здравната каса за първите шест месеца на годината. Размерът на глобите е завишен с 36 процента в сравнение със същия период на миналата година. Нараснали са проверките на общопрактикуващите лекари и специалистите в извънболничната помощ. Най-често нарушенията са свързани с разминаване между обема на оказаната и договорирана помощ, с медицинската документация, с отпускането на лекарства, с липсващо медицинско оборудване, съобщи директорът на Районната здравна каса Иван Иванов. На ежемесечен контрол подлежат болниците за дублиране на хоспитализации на един пациент по една и съща клинична пътеки в продължение на 30 дни, както и за  пациенти, починали в болницата, за които се отчита по-голям болничен престой. В резултат на проверките подобни случаи са намалели.  Следи се още за неизвършени дейности, които обаче са отчетени. Такъв случай е регистриран за втора поредна година при стоматолог в Масларево. Наложена е санкция от 100 лв. и е сезирана прокуратурата. Друго грубо нарушение е болниците да декларират назначени специалисти, каквито всъщност нямат. Има такъв случай, показват проверките - болница е назначила кардиолог и гастроентеролог, но само на хартия. След проверката и на медицински одит е възможно да бъдат коригирани нивата на компетентност на съответното отделение. Голям е проблемът с дефицита на лекари, каза Иванов. Не достигат патоанатоми, токсиколози, неонатолизи, хематолози, ревматолози, лабораторни лекари, инвазивни кардиолизи, алерголози. Сред дефицитните специалности са и профилните датски специалности- детски кардиолог, пулмолог, невролог.