Средната работна заплата в региона със 170 лева по- ниска от тази в страната
Средната работна заплата в региона със 170 лева по- ниска от тази в страната / Дарик нюз, архив

582 лева е била средната месечна работна заплата в Област В. Търново през декември миналата година, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.  Сумата е със 170 лева по- ниска от средната заплата у нас - 752 лева. Увеличението в номинално изражение спрямо декември 2010 година е с 32 лева. По ниво на средно трудово възнаграждение областта се нарежда на дванадесето място в страната.

Наетите в  обществения  сектор  са  получавали  средно по 723 лева, а в частния сектор по 501 лева. Работещите по трудово  и  служебно правоотношение жени са получавали средно по 534 лeва, а мъжете по 631 лева. Наетите по граждански договор са вземали средно по 380 лева, а тези по договор за управление и контрол по 2 892 лева.
През декември миналата година най- високо средно месечно трудово възнаграждение са получили наетите лица в икономически дейности „Финансови и застрахователни дейности" - 1 100 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 051 лева, „Държавно управление" - 934 лева и „Професионални дейности и научни изследвания" - 757 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности  „Административни и спомагателни дейности" - 310 лева и „Хотелиерство и ресторантьорство" - 331 лева.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата в областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2011 г. с 2% до 574 лева, а спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. тя е с 5,7% по-висока.
Спрямо третото тримесечие на 2011 г. икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Други дейности" с 17,8%, „Финансови и застрахователни дейности" - с 13,1%, и „Държавно управление" с  8%. За същия период най-значително намаление на заплатата е наблюдавано в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" с 2,4% и „Хотелиерство и ресторантьорство" с 1,5%.
Спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 1,2%, а в частния сектор с 8,7%.