Проект оформя зони за трафик и отбивки към културни обекти
Проект оформя зони за трафик и отбивки към културни обекти / DarikNews.bg
Проект оформя зони за трафик и отбивки към културни обекти
68777
Проект оформя зони за трафик и отбивки към културни обекти
  • Проект оформя зони за трафик и отбивки към културни обекти

Община Велико Търново в партньорство с още 11 български и румънски институции разработват мащабен проект за териториално развитие на зоната по протежение на транспортен коридор №9 от Източна към Западна и Южна Европа. Общата стойност е 6 889 500 евро, а бюджетът за великотърновската община е 367 000 евро. Проектът е във финална фаза, като изпълнението му приключва в началото на февруари, съобщи Зорница Кънчева, началник отдел "Опазване на околната среда" към Община Велико Търново. По проекта ще бъде разработена стратегическа концепция за пространствено териториално развитие, която включва определяне на зони за поддържане на транспорта и трафика и оформяне на хъбове или отбивки от главния път за спиране и отклоняване към културно-исторически забележителности.

В изготвянето на стратегията от българска страна участват 8 партньора – Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Асоциацията на дунавските общини, институции от Плевен и Русе, Община Велико Търново, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция и Българската асоциация за алтернативен туризъм. От румънска страна са включени 4 институции, като водещ партнор е Министерство на регионалното развитие и благоустройство и публичната администрация на Румъния. Зорница Кънчева обясни, че разработката има харатеристика на устройствен план за трансгранично пространствено планиране и ще включва: подробна географска информационна система, база данни от действаща икономика, културно исторически забележителности, природни и антропогенни особености, ще бъдат включени няколко зони за поддържане на транспорта, оформяне на хъбове с насочване на движението към определени туристически забележителности.

Хъбовете и зоните за поддържане на транспорта ще станат ясни след финалното приключване на разработката на концепцията. Като краен резултат от изпълнението на целия проект се очаква да се подобри сътрудничеството между двете държави, които ще използват обща база данни, съвместно териториално планиране по общи показатели и по обща методология. През следващия програмен период на база на тази разработка ще се търси финансиране за конкретното изграждане на хъбовете, уточни Кънчева.