африканска чума
африканска чума / Община Видин
Във връзка с набелязаните неотложни мерки, на проведеното на 31 юли в Свищов извънредно заседание на общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации към община Свищов, за недопускане разпространение и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете, вечеса предприети действия. 
Със заповед на кмета на община Свищов Генчо Генчев е определено място /имот с идентификатор 07363.82.1/ за загробване на унищожените по хуманен начин прасета, отглеждани в животновъден обет № 5284А0001, находящ се в землището на с. Българско Сливово, община Свищов.
 
Към 1 август на мястото за загробване са предприети мерки по подготвяне на терена, като с помощта на тежки машини и багери се почиства и подготвя изкопа за умъртвените животни, според указанията на БАБХ.