Общинската туристическа агенция ще работи по международни стандарти
Общинската туристическа агенция ще работи по международни стандарти / Sofia Photo Agency

Общинската туристическа агенция "Царевград Търнов" е в процес на сертифициране на своята дейност. В предприятието ще бъде внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 по изискванията на ISO/IEC 17021:2006.

Всички административни процеси, както и процедурите за обслужване на клиенти ще бъдат сертифицирани от международно признатата компания „Интертек Муди Интернешънъл", част от Moody imternacional Certification Croup.

„Царевград Търнов" ЕООД ще бъде първата общинска агенция по туризъм в страната, покрила международните стандарти за предоставяне на съвременни услуги в България.

„С внедряване на системата за управление на качеството ще може още по-добре да се спазват нормативните изисквания и непрекъснато да се подобрява дейността ни. Така ще задоволим изискванията на клиентите за качество на нашите услуги, което трябва да отговарят на международния еталон в туристическия бранш", коментира Даниел Панов, управител на Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов".