На петнайсто място сме в страната по заплати
На петнайсто място сме в страната по заплати / Дарик нюз, архив

Великотърновска област е на петнайсто място в страната по заплати, сочат данните на националната статистика. Средната месечна заплата за третото тримесечие е 586 лева, или със 168 лева под средната за страната. Най-високо е заплащането в столицата, където средното възнаграждение е 1 019 лева.

В сравнение с предходното тримесечие средната месечна заплата в областта е намаляла с 0,8 %. Спрямо същия период на миналата година средното възнаграждение бележи ръст с 4,1%.

Най- високи заплати са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности"- 1 031 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 974 лв. и „Държавно управление" - 856 лева.

Най- ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности"- 354 лв., „Хотелиерство и ресторантьорство" - 402 лв. и „Други дейности" - 424 лева.

През третото тримесечие на годината наетите в обществения сектор са получавали средно по 704 лева, а в частния сектор - по 525 лева.