На 14-то място сме в страната по средна месечна заплата
На 14-то място сме в страната по средна месечна заплата / Дарик нюз, архив

През първото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата в област В. Търново  намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. с 0.8%  и е в размер на 586 лв., съобщиха от Териториалното статистическо бюро. По този показател региона е на 14- то място в страната, като тук работещите, получават със 192 лв. по- малко от средното за страната.

През първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в областта нараства с 3.9% спрямо първото тримесечие на 2012 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост"  с 25.2%, и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети "  с 11.6%.

Най- високи средномесечни заплати получават във „Финансови и застрахователни дейности" - 1 114 лв.,  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива"- 956 лв., „Държавно управление"- 836 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в „Хотелиерство и ресторантьорство" - 343 лв. и „Административни и спомагателни дейности" - 353 лв.

От началото на януари до края на март наетите в обществения сектор са получавали средно по 696 лева, а в частния сектор по 525 лева.