/ Thinkstock/Getty Images
Във връзка с изпълнение на ремонтните дейности на проект на община Велико Търново "Основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа по улиците в стара градска част на В. Търново" до 13:00 часа ще бъде спряно водоподаването за ул. "Стефан Стамболов", ул. "Читалищна", ул. "Иван Вазов", ул. "Никола Пиколо", ул. "Опълченска", ул. "Г. С. Раковски", ул. "Георги Мамарчев", ул. "Поп Матей Преображенски", ул. "Ген. Гурко", ул. "Максим Райкович", ул. "Шейново", ул. "8-ма дружина", ул. " Силвестър Пенов" и ул. "Панарет Рашев".

Във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа във Велико Търново до 16:00 часа ще бъде спряно водоподаването за кв. Света Гора, ул. "Михаил Кефалов", ул. "Йордан Инджето", ул. "Петър Богданов", ул. "Крайбрежна", ул. "Цани Гинчев", ул. "Шейново" и ул. "Осма дружина".

Във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа до 15:00 часа ще бъде спряно водоподаването за Дебелец.