Близо 50 млн. лв. е проектобюджетът на Община Велико Търново
Близо 50 млн. лв. е проектобюджетът на Община Велико Търново / DarikNews.bg

49 728 419 лева е проектобюджетът на община В. Търново за 2011 година, стана ясно по време на общественото му обсъждане днес, което се проведе при рехав интерес. На практика гражданите в залата бяха единици и проектобюджетът бе представен пред неколцина общински съветници и малко повече служители от администрацията.

Новият бюджет е с 15% по- малък от актуализирания миналогодишен, който бе в размер на 55 620 914 лева. Това се дължи основно на изваждането от бюджета на средствата медицинските центрове и на парите за приключилия ремонт на пътен възел „Качица", обясни главният финансист на Общината Снежана Данева.  Средствата, отпуснати от държавния бюджет за делегирани дейности, са в размер на 26 729 546 лева.

Субсидията за капиталови разходи е 689 300 лева, в това число и 408 700 лв. за поддръжка на общинската пътна мрежа. Собствените данъчни и неданъчни приходи на общината се очаква да бъдат 22 076 902 лв. От тях за капиталови разходи трябва да бъдат похарчени 1 185 300 лева, а за дофинансиране на делегирана държавна дейност 851 971 лева.

60 042 342 лева е Инвестиционната програма на община В. Търново за 2011 година. Основното перо в нея 56 502 889 лева трябва да бъде осигурено от реализация на спечелени проекти по Оперативните програми. От приватизация Общината очаква да получи 1 658 717 лева. Собствените бюджетни средства, заедно с преходния остатък от миналата година, са в размер на 1 191 436 лева.