Връчват заповеди за напускане на опасните сгради в Аспарухово
Връчват заповеди за напускане на опасните сгради в Аспарухово / Дарик Варна

Връчване на заповеди за незабавно освобождаване на жилищни сгради започна снощи в квартал "Аспарухово".  Вече са издадени 27 заповеди поради възникнала непосредствена опасност от самосрутване вследствие на активизирани свлачищни процеси – на ул. „Св. св. Кирил и Методий” – 8 къщи, „Моряшка” – 1, „Чонгора” – 3,  „Розова долина” – 2, „Младост” – 5, „Борис Киряков” – 2, „Найчо Цанов” – 2, „Тимок” - 1, „Маркови кули” - 1, „Пролет” – 2.

Сградите се ограждат със сигнална лента, а до 6 часа от получаване на заповедта собствениците са длъжни да предприемат мерки за освобождаване на имотите. След изтичане на този срок се спират токът и водата на сградата, при нужда се търси съдействие от МВР. Заповедите подлежат на обжалване, но то не спира тяхното изпълнение.

Снощи са връчени 16 от заповедите, сградите са напуснати доброволно, но никой от собствениците не е поискал настаняване в базата, осигурена от общината. Имотите се охраняват. Огледите с цел установяване на опасни за обитаване сгради продължават. Днес комисия от експерти започва оглед на щетите по общинската инфраструктура в квартала.

Дворовете на училищата и детските заведения в "Аспарухово" са почистени от кал, днес и утре ще бъдат дезинфекцирани. Започва и почистване на шахтите.

До сряда ще бъдат отворени ОУ”Христо Ботев”, СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Васил Левски”, Морската гимназия, детска градина „Пинокио”, „Морски свят”. До края на седмицата остава затворена детска градина „Валентина Терешкова”.

От днес ДКЦ-то в Аспарухово работи нормално, 4-ма психолози, осигурени от общината, започват работа на терен в домовете, където има загинали. В СУПЦ са настанени 8 възрастни и 6 деца.

Над 30 души от общинските дирекции „Социални дейности” и „Здравеопазване” също работят на място с пострадали и помагат при възникване на проблеми и за насочване към сътветните институции. В районното кметство в "Аспарухово" също има психолози за работа с хората – ст. 602 от 9 до 16 ч.