Търговският регистър и администрацията - теми на кръгли маси
Търговският регистър и администрацията - теми на кръгли маси / netinfo

Кръгла маса на тема: "Мерки за подобряване на търговския регистър" ще се проведе от 9,30 часа в Клуба на стопанския деятел. Проявата се организира от Американската търговска камара в партньорство с Българската стопанска камара и Българската търговско промишлена палата.

Кръгла маса на тема „Ефективност и прозрачност на административната дейност" ще започне в 11 часа в хотел „Аква". Организатор е Областна  администрация  в ролята си бенефициент по проект "За прозрачни и открити областни и общински администрации".

Ще бъдат представени  постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта, насочени към  повишаване на прозрачността и отчетността  в работата на администрацията и създадените нови методи за достъп до информация за дейността на местните администрации.

Община Суворово ще представи спечелените проекти по програмата за развитие на селските райони. Общината има одобрени 6 проекта на обща стойност 10 225 000 лв. Те ще бъдат представени от кмета на Суворово Павлин Параскевов  и Николай Стефанов, директор на дирекция "Инвестиционна политика и проекти". Началото е от 13 часа във Фестивалния и конгресен център.