Спасиха екземпляр от вида розов пеликан
Спасиха екземпляр от вида розов пеликан / netinfo
Експерти на РИОСВ-Варна спасиха екземпляр от вида розов пеликан, намерен след постъпил сигнал от гражданин на “зелен телефон” в инспекцията. Птицата е намерена в района на помпена станция ВиК “Девня” в безпомощно състояние, измръзнала и изтощена, без наранявания и счупвания. По преценка на експертите птицата е пусната в подходящ за нея район.

В края на миналата година екоекспертите са спасили две защитени птици от вида бял щъркел и голяма пъструшка. Щъркелът е настанен в “Зоопарк–спасителния център” град Варна за отглеждане и лечение, а голямата пъструшка по разпореждане на експертите на РИОСВ-Варна е опръстенена от представител на Българско дружество за защита на птиците и пусната в подходящ за вида и район.

Спасените птици попадат в приложение №3 от Закона за биологичното разнообразие и за тях е абсолютно забранено всякаква форма на умишлено улавяне или убиване, преследване, притежаване, пренасяне, търговия, препариране, излагане на публични места и т.н.

Предвидените санкции при нарушаване на тези разпоредби са глоба в размер от 100 до 5 000 лв. за физически лица и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. Съгласно разпоредбите на този закон, при намиране на екземпляри в безпомощно състояние от защитени видове, гражданите са длъжни да уведомят РИОСВ-Варна в три дневен срок. В зависимост от състоянието им, инспекцията издава разпореждане за предоставянето им на зоологически градини, спасителни центрове или пускането им в природата, в случай че няма очевидни пречки за тяхното оцеляване.