Слагат инсулинова помпа на бебе в Терапията
Слагат инсулинова помпа на бебе в Терапията / netinfo

В Многопрофилната детска клиника в болница "Света Марина" във Варна ще бъде поставена инсулинова помпа на 8-месечно бебе - най-малкия пациент, страдащ от диабет. Освен на 8-месечната Виктория, инсулинова помпа ще бъде поставена и на 16-месечната Стефани. Двете момиченца все още не се хранят като големи деца - обичайното лечение е непригодно за тях, особено за бебето.

Инсулиновата помпа е средство за непрекъснато подкожно инжектиране на бързо действащ инсулинов аналог със скорост, съобразена с индивидуалната инсулинова нужда. Този тип лечение става все по-популярен и широко използван като един максимално физиологичен начин на лечение.

Помпите, всяка на стойност 7500 лева, са предоставени за период от един месец. Финансово обаче са непосилни за семейството. Това е единствената терапия, която може да запази напълно здравето на едно дете и спокойствието на родителите му в ежедневието на цялото семейство, смята проф. Йотова, председател на Варненското дружество по детска ендокринология и Началник на Многопрофилна специализирана детска клиника към Университска болница „Св. Марина".

У нас броят на болните от диабет деца е около 1500. На фона на това децата, лекуващи се в момента с помпи, закупени и поддържани от техните родители, е около 70. Мнозинството от тях са под 6-годишна възраст.

С множество предимства пред конвенционалното лечение с многократни инсулинови инжекции, лечението с инсулинова помпа в редица страни е златен стандарт при лечението на деца. В Словения, която с основание може да се нарече лидер в това направление, лечението с инсулинови помпи започва веднага след поставяне на диагнозата захарен диабет тип 1, а заплащането за помпата и консумативите за нея се поемат изцяло от държавата.

В останалите страни от бившия социалистически лагер в Европа, като Унгария, Румъния, Сърбия, Македония и Хърватия инсулиновите помпи и/или техните консумативи се заплащат напълно или частично от здравните им каси или от здравните власти. Благодарение на усилията на лекарското съсловие и пациентските организации, в тези страни е осигурено изплащането на инсулиновите помпи и необходимите консумативи. Независимо от степента на реимбурсация във всички страни с изключение на нашата, лечението на заболелите от диабет под 6-годишна възраст с помпа е задължително.

Към момента диабетът във всичките му форми е нелечим, но при добро поведение и адекватно лечение нормалният живот за пациентите, включително без усложнения, е напълно възможен. Най-важното е от самото начало нивото на кръвната глюкоза да се поддържа в нива, възможно най-близки до нормалните. За това е изключително важно да има повече измервания на ден - това касае и заболелите на възраст над 18 год. При децата, обаче, поддържането на нивата на кръвната глюкоза, близки до нормалните, е невъзможно без съвременните технологии.