Обсъждане на проектобюджет 2020
Обсъждане на проектобюджет 2020
Най-много средства са заложени за функция "Образование"

Обществено обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2020 г. бе проведено днес  в общината.

Проектодокументът, който бе публикуван на 09.01.2020 г. в сайта на общината, бе представен от Христо Иванов – зам.-кмет, и Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“. 

Макрорамката е в размер на 492 070 000 лв. Най-много средства са заложени за функция „Образование“ – 154 млн. лв., която е с най-голям дял - 40,5%  и увеличение с 11 347 000 лв. спрямо 2019 г. Повече средства има и във функциите „Здравеопазване“, „Социални дейности“. За „Здравеопазване“ са предвидени 23 412 000 лв., което е ръст с 2,3 млн. лв. спрямо 2019 г., за „Социални дейности“ - 17 187 000 лв.,  увеличението е с 396 000лв. от 2019 г. Капиталова програма е 58 269 000 лв., като заедно със средствата от европейските програми и проекти възлиза на 158 544 000 лв.

Проектобюджетът за 2020г. на община Варна може да бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти, след приключване на финансовата 2019 г. и изготвяне на годишния отчет на общината за 2019 г., поясни Стефка Господинова. Всички направени предложения са описани в протокол от срещата и ще бъдат разгледани.