Парламентът, в който няма квестори и депутатски кюфтета
Парламентът, в който няма квестори и депутатски кюфтета / Sofia photo agency, архив
Парламентът, в който няма квестори и депутатски кюфтета
75442
Парламентът, в който няма квестори и депутатски кюфтета
  • Парламентът, в който няма квестори и депутатски кюфтета

Емоциите около изборите за парламент не стихват. Откриването на 43-тото Народно събрание тепърва предстои, както и преговорите за съставяне на ново правителство.

Подобни грижи не тревожат депутатите в един друг парламент. Те също биват избирани, но мандатът им е 2 години. Те не получават заплати, на техните заседания няма квестори и не разчитат на депутатски кюфтета за обяд.

Това е Детският парламент на Варна. Възрастта на депутатите в него е между 12 и 19 години. Парламентът е основан на 13 октомври 2000 г. и функционира като част от Общинския детски комплекс (ОДК).

Представители в Детския парламент имат почти всички варненски школа. Представителството на всяко училище се определя според броя на учениците. По един депутат има училища с до 500 ученици , над 500 - двама, а при брой на учениците над 1000 - трима.

Председателят и членовете имат мандат от 2 години. Преди да встъпят в длъжност, младите парламентаристи задължително попълват анкетна карта. Там те трябва да посочат как могат да бъдат полезни за града и училището си и какви теми предлагат за обсъждане. Най-важната функция на Детския парламент е активната обмяна на идеи, посочва ръководителят на младежкото местно събрание Юлия Кавръкова.

Детският парламент заседава на всеки 2 месеца, като общите събрания се провеждат в Младежкия дом. Всеки петък в ОДК се събират по големите и по-активните. Комуникацията между ръководителя и учениците депутати се осъществява и с помощта на група във Фейсбук.

За разлика от републиканския парламент, във варненския детски момичетата са повече от момчетата. Председател в момента е Елора Христова от Професионалната гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров". Неин заместник е 18-годишната Гергана Иванова от Хуманитарната гимназия.

Като член на Младежкия консултативния съвет към кмета, Детският парламент поставя пред местната власт проблеми за решаване. Проявата на политически пристрастия в ученическото Народно събрание обаче е абсолютно забранена, категорична е Юлия Кавръкова.

Повече за работата на Детския парламент чуйте в аудио файла!