съд
съд / iStock
Нарушителят ще трябва да заплати сумата от 488,96 лева
В тричленен състав Търговищкия окръжен съд призна финансова санкция от 250 евро, наложена в Кралство Нидерландия на мъж от търговищкото село Васил Левски, съобщиха от пресслужбата на институцията. 

Глобата е наложена за това, че на 17 февруари той е допуснал нарушение -  управлявал е автомобил, като държи в ръка мобилен телефон по време на шофиране. Решението на властите в Нидерландия е влязло в сила на 9 април.

За прилагане на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави  членки на Европейския съюз, нидерландските власти са изготвили и изпратили удостоверение по формуляр. Съдът проверява  и дали  срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции; дали е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо; дали има доказателства за пълно или частично изпълнение, които да са извършени във връзка с решението за налагане на финансови санкции; дали изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и не се отнася за решение на български съд, обясни говорителят Десислава Здравкова.  

Съдебният състав на Окръжния съд в Търговище, след като провери посочените обстоятелства, прецени, че няма основания да бъде отказано признаването и изпълнението на финансова санкция и мъжът следва за плати глобата от 250 евро, с левова равностойност – 488,96 лева.
БТА