Започна работата по изграждането на Младежкия център
Започна работата по изграждането на Младежкия център / община Стара Загора, архив

Започна работата по изграждането на Центъра за деца и младежи в риск, каза заместник-кметът на Стара Загора Иванка Сотирива. Центърът ще бъде изграден в сградата на бившето кино „Жельо Диманов".

"Започва се от изграждането на укрепващи елементи, защото сградата е куха. Ще трябва да се направи и втори етаж. Киното е построено върху мазета. Вече всичко е уредно. Машините са на място, обезопасено е и ще се навакса закъснението", коментира Сотирова.

Тя допълни, че има назначени двама ромски медиатора. Има създадени контакти в кварталите, където има ромска общност.

Международният център за работа с деца и младежи в риск ще бъде готов до април 2016 година. Общият бюджет на проекта е 1 395 379 евро - 60% от тях са за строителството, а останалите за младежките дейности. Проектът се изпълнява чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство с подкрепата на Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.

След приключването на проекта Международният център за работа с деца и младежи в риск ще получи Знак за качество от Съвета на Европа, като негови представители ще наблюдават стриктно реализацията и дейностите по него.