детски ръце със сърце
детски ръце със сърце / iStock/Getty Images
Община Казанлък вече изплати първите еднократни помощи в размер на 250 лева на нуждаещите се лица по време на извънредното положение.
 
Мярката бе предложена от кмета на града Галина Стоянова и гласувана на заседание на Общинския съвет на 15 април.
 
Списъкът с лицата, отговарящи на изискванията по процедурата, вече е качен в интернет страницата на общината: https://www.kazanlak.bg/cat-644.html.
 
Изплатена е и друга еднократна помощ в размер на 400 лева по реда на Наредба 17 за направени разходи по скъпоструващо лечение, което не се финансира или частично се финансира от Здравната каса и се заплаща от пациентите. Сформираната в Община Казанлък комисия е разгледала заявленията и на граждани, пострадали от природно бедствие или друго през последната една година. На нуждаещите се лица също е изплатена помощ от 400 лева.
 
На 5 май ще се проведе заседание и на третата комисия, която ще разгледа постъпилите заявления от спортните клубове за включването им в разпределяне на субсидията за тях.