студенти университет
студенти университет / iStock/Getty Images
Младежите от Младежки общински съвет – Казанлък, заедно с подкрепата на Община Казанлък организират „Изложение на университетите и колежите в България“.

Целта е да се улесни контакта между зрелостниците и представители на едни от най-търсените университети и колежи в страната, да популяризира специалностите и да подпомогне бъдещите студенти в избора им на професия.

На изложението всеки университет/колеж ще има свое обособено място, на които кандидат-студентите, заедно с представителите на институтите ще могат да проведат диалог, относно кандидатстване, прием, програма и реализация.

Изложението ще се проведе на 22 октомври, вторник, от 11:00 до 16:00 часа в сградата на Младежки дом – улица Капрони 1-И. Участие ще вземат 26 университета и колежа:

    Университет по библиотекознание и информационни технологии – София;
    ЧПК Омега – Пловдив;
    Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София;
    Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София;
    Американски университет в България – Благоевград;
    Нов български университет – София;
    Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София;
    Технически университет – София, филиал Пловдив – София;
    Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов;
    Технически колеж – Казанлък;
    ВТУ Т. Каблешков – София;
    Тракийски университет – Стара Загора;
    Технически университет – Габрово;
    НСА „Васил Левски“ – София;
    Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
    Висше училище по застраховане и финанси – София;
    Медицински университет – Плевен;
    Филиал Сливен към МУ-Варна – Сливен;
    Висше Военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия;
    Технически университет – София;
    Лесотехнически университет – София;
    Технически университет – Варна;
    Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна;
    Химикотехнологичен и металургичен университет – София;
    Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ - София;
    Медицински университет – Пловдив.

Организаторите предлагат тестване на VR очила.