Разкриват каса в Областна администрация
Разкриват каса в Областна администрация / Dariknews.bg, архив

От утре за гражданите, които ползват административни услуги, се въвежда възможност за плащане на каса в Областна администрация Стара Загора. Плащането ще става посредством мобилен касов апарат с фискална памет. Фискалното устройство отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, като осигурява дистанционна връзка с НАП и пълна отчетност за реализирания оборот.

Потребителите на административни услуги могат сами да изберат начина на плащане - в брой на гише в административното звено за обслужване или по банков път.

Плащанията в брой ще се извършват в рамките на работното време на Областна администрация Стара Загора - от 9.00 ч. до 17.30 ч., като само в последния работен ден на текущия месец, разплащанията в брой ще се осъществяват до 15.00 ч., с оглед месечното приключване с касови документи.