проекти за финансиране на културни събития
проекти за финансиране на културни събития / Dariknews.bg
Информационна среща по програма за финансиране на артистични и творчески събития, организирана Министерството на културата, се проведе в общинската зала „П. Р. Славейков“ в Стара Загора. Проектни предложения могат да се подават до 3 декември.

Вече е обявена първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

На работната среща присъства зам.-министър на културата Амелия Гешева, която даде повече информация на представители на културни институти и организации, които могат да кандидатстват с предложения.

Възможностите са много. Това е програма, направена от културните оператори за културните оператори.  Надявам се, когато застанем очи в очи отново през 2024г. да сме реализирали много проекти, допринесли за развитието на културния сектор, да сме създали много партньорства и да сме подпомогнали опазването и популяризирането на нашето наследство”, каза зам.-министър Гешева в Стара Загора.
 

проекти за финансиране на културни събития
Dariknews.bg


Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ ще подкрепи проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и ангажират нови публики.
 
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.