Подписаха договора за дарение на земеделска земя на училището в с. Ръжена
Подписаха договора за дарение на земеделска земя на училището в с. Ръжена / Община Казанлък, архив

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова и директорът на ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - с. Ръжена Нанка Арнаудова подписаха договора за дарение на земеделски земи, частна общинска собственост, в полза на училището.

По доклад, внесен от Община Казанлък, Общинският съвет взе решение да бъдат дарени на училището в с. Ръжена земеделски земи с обща площ 52 дка, намиращи се в землището на населеното място.

С цел подобряване финансовото положение на ОУ „Св.св. Кирил и Методий" директорът Нанка Арнаудова, подкрепена от кмета на селото Апостол Терзиев, бе заявила желание да бъдат дарени на училището земеделски земи, като средствата от тяхното управление постъпват в бюджета на учебното заведение. Земеделските земи са ниви пета категория, разположени са в местностите „Бузлуджа" и „Саите" и ще бъдат давани под наем, като средствата ще бъдат използвани за финансово подпомагане на учебната дейност. В момента ОУ „Св. св. Кирил и Методий" се посещава от 140 ученици.

Директорът Нанка Арнаудова и училищното настоятелство благодариха на кмета на община Казанлък за дарението, тъй като приходите от управлението на земеделските земи ще допълват бюджета на училището и ще спомогнат за реализацията на редица инициатива от учебния план.

Наскоро дойде още една радостна новина за с. Ръжена. От дирекция „Вероизповедания" към Министерския съвет са отпуснати целеви средства в размер на 10 000 лв. за ремонт на църковния храм в населеното място.