По-евтино топло в Казанлък ?
По-евтино топло в Казанлък ? / netinfo
89,95 лева за МВтч без ДДС е еднокомпонентната пределна цена на топлинна енергия, която ще произвежда и продава за своите потребители през предстоящия отоплителен сезон казанлъшката Топлофикация.

Предстои цената да се одобри от ДКЕВР, уточни изпълнителният директор на дружеството Михаил Ковачев.

Според него тази цена ще доведе до почти 30% намаление на цените за парно за битовите абонати, в сравнение с цените от миналата зима.

При различни саниращи мерки и увеличен брой абонати, намалението на цените може да е до 40%, а при регулирани вътрешни разходи на сградата и до 50% от миналогодишната цена.

Допълнително цената на топлинната енергия, произвеждана в дружествоото може да са намали, ако се увеличи броя на потребители и се запази сегашната цената на газта.

От “Топлофикация” – Казанлък ще разчита на поне 2 хиляди абоната, за да се запазят договорените цени, като половината от тези абонати са общински.

Все още обаче между топлофикационното дружество и общината в Казанлък няма сключен договор за новия отоплителен сезон. Водени са само предварителни разговори, в които винаги е било подчертавано, че община Казанлък ще бъде клиент на “Топлификация” и през новия отоплителен сезон. .

В момента в процес на обсъждане са и новите общи условия по топлопреносната мрежа и ползването на топлинна енергия. В следващите 45 дни гражданите на Казанлък ще имат възможност да се запознаят с тях

Паралелно с това приключи първият етап от газифицирането на “Топлофикация”-Казанлък. Изграденеа е 150 метровата вътрешна газопреносна мрежа, в момента тече преустройството на трите мазутни горелки в газомазутни. Доставение и газоразпределителният пункт, който до края на септември също ще бъде монтиран.

В близко време ще бъде доставен и 1,8 мегаватовият когенератор, който ще се монтира до края на ноември и от началото на декември ще може да заработи на пълна мощност.

По този начин в казанлъшкото топлоснабдително дружество ще се произвежда едновременно топло и електроенергия.

Паралелно с това от дружеството продължават да търсят ипредлагата на своите клиенти гъвкави начини за събиране на старите задължения от битовите абонати за неплатена топлоенергия. Дължимите пари към момента са за над 1 милион и четиростотин хиляди лева.